Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs na "Szarlotkę"

Utworzono dnia 29.08.2018

Burmistrz Tarczyna

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie

ogłaszają trzecią edycję konkursu na

"Szarlotkę"

 

„Szarlotka” – to tak naprawdę tylko nazwa, gdyż w konkursie mogą brać udział ciasta przygotowane na bazie jabłek.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

 

1. Konkurs na "SZARLOTKĘ" (zwany w dalszej części konkursem) został przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie

 

DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

 

  1. Prezentacja ciast, ich degustacja przez jury i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 16 września br. podczas imprezy „Tarczyńskie Owocobranie”

 

CELE KONKURSU:

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji sporządzania oraz przygotowania wypieku ciast,

2. Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych ciast przygotowanych przez mieszkańców Gminy Tarczyn,

3. Wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu,

4. Integracja i dobra zabawa społeczności lokalnej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą uczestniczyć ciasta przygotowane przez mieszkańców gminy Tarczyn. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje blachę jednego rodzaju ciasta i przekazuje go organizatorowi.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia (Deklaracja przystąpienia do Konkursu na „Szarlotkę”) do poniedziałku 10 września br. do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17 tel. 22 715-79-62, osobiście w siedzibie GOK – pokój 101, albo na adres e-mailowy gok@tarczyn.pl

3. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona

4. Ciasto może być wykonane w dowolnym miejscu, jednak powinno być dostarczone na konkurs w formie gotowej w dniu imprezy (niedziela - 16 września b.r.) do godz. 12.00 na Rynek w Tarczynie

Do ciasta należy dołączyć karteczkę z godłem wykonawcy, a dane wykonawcy: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, przekazać organizatorowi w zamkniętej kopercie podpisanej tym samym godłem, co ciasto.

5. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny ciast w dniu 16 września br.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny

 

KRYTERIA OCENY:

1. Komisja dokona wyboru najlepszego ciasta oceniając:

- oryginalność i kreatywność – 0 – 10 pkt

- walory smakowe – 0 – 10 pkt

- estetykę przygotowania oraz sposób dekoracji ciasta – 0 – 10 pkt

- subiektywne odczucia członków komisji po degustacji 0 – 10 pkt

 

Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1. Jury wybierze jednego zwycięzcę konkursu oraz przyzna dwa wyróżnienia.

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa.

3. Zdjęcia wszystkich potraw biorących udział w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.gok-tarczyn.pl oraz stronie www.tarczyn.pl oraz na Facebook-u.

4. Każdy uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża na to zgodę.

5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 16 września.

INNE ISTOTNE INFORMACJE:

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu do dnia Konkursu

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o  zwycięzcach i uczestnikach konkursu na portalach internetowych i w prasie

4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w Regulaminie

5. Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej organizatora: www.gok-tarczyn.pl praz na stronie www.tarczyn.pl

6. Załącznik nr 1 do pobrania ze strony www.gok-tarczyn.pl lub www.tarczyn.pl do Regulaminu to:

 DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Deklaracja przystąpienia do Konkursu na Szarlotkę

Utworzono dnia 29.08.2018, 13:17

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Gminny Ośrodek Kultury

ul. J. Stępkowskiego 17
05-555 Tarczyn
Tel. 22 715 79 62
Dyrektor: Alfred Kohn
e-mail: tarpol4@wp.pl

urząd miejski tarczyn

półmaraton Tarczyn

 

mbc logo

itv piaseczno logo

logo warsztaty fotografii cyfrowej